دانلود فایل: مبانی نظری تدلیس در ازدواج

هم اکنون فایل با مشخصه ی مبانی نظری تدلیس در ازدواج آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری تدلیس در ازدواج,دانلود مبانی نظری تدلیس در ازدواج,پیشینه تحقیق تدلیس در ازدواج,ادبیات نظری تدلیس در ازدواج,فصل دوم پایان نامه تدلیس در ازدواج,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدلیس در ازدواج,ادبیات و مبانی نظری تدلیس در ازدواج

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته حقوق

تدلیس در ازدواج

مقدمه:

برخی معتقدند که مبانی هر علمی که در بحث و مناظره در یکی از مسایل بر آنها تکیه می‌شود متضمن ستون و چهارچوب آن علم است. حیطة علمی و حوزة مورد بررسی هر علم از مطالعة مبانی آن مشخص می‌شود مبانی خود بر پایة یک سری اصول ( principles ) به معنای مجموعة قضایای روشن و قطعی که تمامی پیشرفتها و فعالیتهای یک علم باید تابع آنها باشند استوارند؛ ( مانند اصل شخصی بودن و اصل فرعی بودن مسئولیت در عرصة مسئولیت کیفری). مبانی، هرگز نباید از راستایی که بواسطة اصول تعیین می‌شود تجاوز کند. هرچند امکان تفاوت در مبانی به اعتبار شیوه و شکل اجرا ـ با حفظ خط اجرا ـ فراهم است(کوزه چیان،1385،ص9).

وصف مبانی در خصوص جرم فریب در ازدواج، شامل دیدگاه‌های نظری اندیشمندان حقوق در ارتباط با جرم انگاری فریب در ازدواج و نیز مبانی قانونی موجود در قوانین می‌باشد، زیرا نظریات اندیشمندان حقوق به همراه نظریة دکترین حقوقی همواره از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد در دیدگاه‌های نظری ـ که در مباحث بعد به صورت مفصل بررسی خواهیم نمود ـ گروهی از اندیشمندان موافق جرم انگاری در خصوص فریب در ازدواج بوده و برای نظر خود دلایل قانع کننده‌ای را ارائه داده‌اند. در سوی مقابل مخالفان جرم انگاری فریب در ازدواج نیز، برای خود دلایل خاصی را ارائه داده‌اند در بحث مبانی قانونی جرم نیز، به اختصار به بررسی مبنای قانونی موجود در ارتباط با این جرم که ماده 647 قانون مجازات اسلامی می‌باشد خواهیم پرداخت. البته به قوانین قبل از انقلاب که در این خصوص موجودند نیز اشاره خواهیم نمود.

در خصوص موضوع عده‌ای از اندیشمندان حقوق قائل به حقوقی بودن تدلیس بوده و معتقدند که ضمانت اجرایی حقوقی ـ یعنی فسخ نکاح و مطالبة خسارات ـ در این باره کفایت می‌کند ولزومی نداشت که از جنبة کیفری نیز قانونگذار آنرا جرم انگاری نموده و اعلام جرم نماید. در مقابل این گروه عده‌ای نیز قائل به کیفری بودن موضوع هستند و اقدام قانونگذار را در خصوص جرم انگاری آن بسیار مناسب و مطلوب توصیف کرده و آنرا لازم می‌داند. از نظر آنان در خصوص تدلیس(فریب در ازدواج) ضمانت اجراهای حقوقی نمی‌تواند تأمین کنندة حقوق و منافع مردم و جامعه در این ارتباط باشد و جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری ضروری بوده است، زیرا در این راستا منافع افراد جامعه و حقوقشان به خطر می‌افتد و هدف حقوق نیز همانا جلوگیری از تضییع حقوق و منافع جامعه و افراد جامعه می‌باشد.

در ادامه به بررسی نظرات مخالفان جرم انگاری در خصوص تدلیس و در مقابل پاسخها و دلایل موافقان جرم انگاری به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

جرم فریب در ازدواج

مبانی جرم فریب در ازدواج

آثار جرم فریب در ازدواج

ارکان جرم فریب در ازدواج

فهرست مطالب

تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

مبانی جرم فریب در ازدواج

مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج

نظر مخالفان

نظر موافقان

مبانی قانونی

آثار فریب در ازدواج

آثار حقوقی

آثار کیفری

تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج

رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن

تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی

عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی

رکن مادی

تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج

رفتار مجرمانه

موضوع جرم

مرتکب جرم و شخصیت وی

بزه دیده و شخصیت وی

اطراف جرم

وسیلة ارتکاب جرم

زمان و مکان ارتکاب جرم

رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله

مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج

مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری

وجوه اشتراک

وجوه افتراق

رکن روانی

انگیزه

سوءنیت عام

سوء نیت خاص

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

استراتژی مهندسی معکوس:مهندسی معکوس,REENGINEERING,بهبود کیفیت و نوآوری,استراتژی های فناوری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق صنایع

نقش نانوذرات در ساخت سلول های خورشیدی:مقاله,شیمی,نانوشیمی,سمینار شیمی,سمینارموضوعی,نانوشیمی,ذرات نانو,سلول های خورشیدی,نقش نانو,نانو در زندگی,تکنولوژی نانو,علم نانو,نانوفناوری,دانشجویی,مقاله دانشجویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی:مبانی نظری تعهد سازمانی,دانلود مبانی نظری تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق تعهد سازمانی,ادبیات نظری تعهد سازمانی,فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی,ادبیات و مبانی نظری تعهد سازمانی

تحلیل دینامیکی غیر خطی فشار زلزله بر سکوهای ثابت فلزی دریایی:عضو مهاربندی و قاب,تحلیل دینامیکی غیر خطی,سکوهای ثابت فلزی دریایی,المان تیرستون پس کمانشی الیافی,تحلیل دینامیکی غیر خطی فشار زلزله بر سکوهای ثابت فلزی دریایی,تحلیل دینامیکی غیرخطی سکوهای ثابت فلزی دریایی تحت اثر حرکات شدید زمین,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد سازه,دانلود پایان نامه سازه

بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی:تاریخچه لباس,پیشینه نحوه پوشش,جریانهای تاثیر گذار بر پوشش و لباس,ارتباط پوشش و لباس با مد و طراحی,دانلود پایان نامه ارتباط مد و گرافیک,دانلود پایان نامه مد و طراحی لباس,دانلود پایان نامه ارتباط پوشش و لباس با مد و طراحی

ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88:ارزیابی عملكرد,اصل 44 قانون اساسی,ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88,ارزیابی عملكرد اجرای اصل 44

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری:مبانی نظری ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ,دانلود مبانی نظری ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ,پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ,ادبیات نظری ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ,فصل دوم پایان نامه ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ,ادبیات و مبانی نظری ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

بیمه و مقررات حاکم بر آن:بیمه,دانلود مقاله بیمه نامه,دانلود مقاله بیمه,مقررات حاکم بر بیمه,دانلود مقاله بیمه و مقررات حاکم بر آن,مقررات حاکم بر بیمه

پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل:یادگیری سازمانی,پویایی محیطی,عملکرد سازمانی,پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی,تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت:فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت